Sou Wout la

Nou bezwen lòt moun bò kote nou, pa vre? Men pouki yo relasyon yo difisil konsa? Eske se metòd kominikasyon ki pa menm oswa nou pa pran tan konprann sa nou tande yo? Gen moun ki viv sou vayb ak anvi yo nan moman an. M ta renmen konsa men non! Mwen bezwen plan A, … More Sou Wout la